Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Det er i sig selv en værdiskabende aktivitet at give samfundet og områdets aktører et solidt vidensgrundlag for beslutninger, der handler om at motivere børn og unge for science. Og det er vigtigt for VILLUM FONDEN at få indblik i, om målene for uddelingsområdet nås og hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå strategiens mål. 

Fokus:

  • Udvikling af solide data, der gør det muligt at følge udviklingen i børn og unges science-kapital og motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi.
  • Grundig evaluering af alle igangsatte aktiviteter.
  • Generel vidensudvikling og -udveksling på området.

Rapporter og undersøgelser

Vi har samlet alle de rapporter og undersøgelser, VILLUM FONDEN har fået udarbejdet i forbindelse med området Børn, unge og science, som kan interessere andre:

Se rapporter og undersøgelser 

Evalueringer

Vi har i 2020 igangsat evaleringer af områderne makerspaces og science i fritiden:

Evaluering af makerspaces
VILLUM FONDEN har afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. 

Læs mere om evalueringsopgaven:

Info om evaluering af makerspaces (pdf)

FAQ om evaluering af makerspaces (pdf) 

Se nyheden fra 22. juni 2020: Udbud: Evaluering af makerspaces 

Evaluering af science i fritiden

VILLUM FONDEN har afsat en ramme på godt 3 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan fritidsprojekter kan øge børn og unges engagement i og interesse for science. 

Læs mere om evalueringsopgaven: 

Info om evaluering af science i fritiden (pdf)

FAQ om evalueringen af science i fritiden (pdf)

Se nyheden fra 2. juni 2020: Udbud: Evaluering af science i fritiden 

 

Eksempler på projekter, vi har støttet:

Børn og unge skal kunne afkode kunstig intelligens

Forskere fra Aarhus Universitet skal forske i, hvordan man kan undervise i kunstig intelligens og tingenes internet og udvikle en ny faglighed i digital teknologi på tværs af fag.

Kontakt:
Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46