At støtte fremragende teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de idéer, forskerne selv er allermest optaget af. Dét er VILLUM FONDENs ambition.

Dygtige forskere kan levere nyskabende forskning på højeste internationale niveau. Med årlige uddelinger på omkring 500 mio. kr. er VILLUM FONDEN en af Danmarks største bidragsydere til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Vi støtter den ypperste forskning med forankring i de danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Vi støtter den banebrydende forskning på flere fronter:

De unge
Villum Young Investigator (YIP) 

6-8 mio. kr. til yngre forskere, der etablerer deres egen forskergruppe for første gang. Programmet bliver annonceret én gang årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i juni.

Programmet er i 2021 blevet suppleret med tillægsbevillinger aka. YIP+, der skal sikre en stabil forskerkarriere for de mest talentfulde Villum Young Investigators.

De erfarne
Villum Investigator

Op til 40 mio. kr. til erfarne og internationalte anerkendte forskere, som fortsat vil stå i spidsen for forskning i verdensklasse.  Programmet bliver annonceret hvert andet år i åben konkurrence. 

Den dristige idé
Villum Experiment

Op til 2 mio. kr. til den uortodokse forskningsidé, der bliver vurderet i en anonym proces uden skelen til ansøgers cv. Programmet bliver annonceret én gang årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Det tværfaglige samarbejde om datadrevet forskning
Villum Synergy

2-3 mio. kr. til nye samarbejder, der skal testes eller 10-20 mio. kr. til etablerede og modne samarbejder. Programmet bliver annonceret én gang årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

De excellente kvinder på postdoc-niveau
Villum International Postdoc

1-2,5 mio. kr. til excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau. Udlandsophold er et krav. Programmet annonceres hvert år over en femårig periode fra 2019-2023.

Den exceptionelle professor
Professorater

Villum Kann Rasmussen professorat: Hvis et dansk universitet vil rekruttere en exceptionel, international topforsker til deres institution. 

Den fremragende, markante og langvarige indsats
Årslegat

Villum Kann Rasmussens Årslegat bliver hvert år uddelt til en fremragende forsker, der har ydet en værdifuld indsats inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning i Danmark. Årslegatet, der er på 5 mio. kr., kan ikke søges. 

Forskermobilitet og rekruttering
Villum Family and Onboarding

Tilbud til danske universiteter om at finansiere familie- og velkomstpakker for udvalgte forskere.

Skalering af teknologi
Bevillinger til initiativer, der målrettet understøtter rejsen fra forskning til teknologi. Fx følgende projekter:

  • Spin-outs Denmark der skal skabe flere forskningsbaserede virksomheder og styrke danske universiteters tech trans. 
  • GreenLabSkive der styrker samarbejde med danske universitetet om at udvikle og demonstrere fremtidens energisystemer. 
  • ATV - Akademiet for Tekniske Videnskaber der med fokus på Science & Engineering som motor for vækst og velfærd i Danmark er med til at styrke og synliggøre det danske innovationsøkosystem.

Diversitet inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning

Forskningstalent er lige fordelt på tværs af køn, og det er en fordel for det danske samfund, at forskning bliver udført af en mangfoldig gruppe, som blandt andet inkluderer både kvinder og mænd. 

Studie udforsker diversitetsudfordringer i dansk STEM forskning

De danske STEM-forskningsmiljøer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er udfordrede på kønsdiversitet. Et antropologisk studie sætter udfordringerne under lup og peger på nye veje til at styrke mangfoldigheden i dansk STEM forskning.  

Læs mere og hent rapporten 

Vores mål er, at kønsfordelingen blandt ansøgere og bevillingsmodtagere inden for vores programmer svarer til fordelingen i den samlede pulje af potentielle ansøgere.

Tillid, frihed og fleksibilitet

Vi ønsker - i tæt samarbejde med universiteterne - at møde forskerne med tillid, frihed og fleksibilitet, så de kan skabe de mest optimale kreative forskningsmiljøer, hvor nye ideer kan opstå og udvikle sig. 

Vores programmer er åbne for alle forskere uanset nationalitet, så længe forskningen er tilknyttet en dansk forskningsinstitution.

Forskere bliver del af et fællesskab

Modtager du en bevilling fra VILLUM FONDEN, får du også mulighed for at deltage i målrettede seminarer, workshops, ledelsesforløb og netværk.  Læs mere under de forskellige programmer.

Retningslinjer ved ansøgning og rapportering

Indirekte omkostninger – hvad gælder? ​
Indirekte omkostninger må højst udgøre 15 % af projektets direkte omkostninger. 

Det støtter vi ikke 
Sundheds- eller veterinærforskning – f.eks. forskning rettet imod mennesker eller dyrs sundhed, deriblandt ernæring, medicin, biomedicin, farmakologi eller forskning inden for diagnostik og metoder inden for undersøgelse og behandling.

Desuden er ansøgere tilknyttet centre, sektioner, enheder og grupper, hvis primære videnskabelige fokus er inden for disse områder (herunder sundhedsvidenskabelige institutter, hospitaler, Kræftens Bekæmpelse, DTU Sundhedsteknologi og SDU Sundhedsteknologi), ikke berettigede til at søge og vil modtage et administrativt afslag.

Registrer din forskning
Vi beder alle ansøgere om at oprette et ORCID. 

Rapportering 
Vi forventer, at bevillingsmodtagere løbende rapporterer om deres forskning via Researchfish.

Integritet i forskning
VILLUM FONDEN har tilsluttet sig principperne i Den danske kodeks for integritet i forskning. Ansøgninger til VILLUM FONDEN om støtte til forskning er videnskabelige produkter ifølge den danske Lov om videnskabelig uredelighed. Af denne grund beder vi dig ved indsendelsen af din ansøgning bekræfte, at den på fair vis anerkender alle væsentlige intellektuelle bidrag fra andre.

Arbejdsgruppe 

VILLUM FONDEN har nedsat en række arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Det er arbejdsgruppernes formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling samt behandling og indstillinger til beslutning angående ansøgninger og projekter indenfor fondenes uddelingsområder og formueforvaltningen. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Se videoanimation med vores nøgleresultater 2022. 

 
For yderligere information kontakt:
 
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Anders Smith
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 29 66 70 86
Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
Susanne Pinndal
Programkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 2370 1066
...