Nyheder

14.01.2021
Kom med, når VELUX FONDEN den 4. februar inviterer til digital lancering af jubilæumsinitiativet Ældre med synstab, og VIVE præsenterer en ny stor rapport, der undersøger ældres liv og udfordringer med nedsat syn.
11.01.2021
VILLUM FONDEN bevilliger 6 mio. kr. til at etablere et fælles fysisk makerspace på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Det nye MakerLab skal understøtte de sydfynske grundskolers fokus på teknologiforståelse og øget tilgang til erhvervsuddannelser indenfor STEM.
07.01.2021
Hvordan lærer vi som samfund og mennesker at leve med algoritmer og kunstig intelligens på den gode måde.
06.01.2021
Foreningen Divérs får en bevilling på 9,5 mio. kr. af VILLUM FONDEN til projekt Boss Ladies. Projektet skal styrke rekruttering og fastholdelse af kvinder på erhvervsuddannelserne og fremme anerkendelsen af uddannelserne.
20.11.2020
Ny brug af materialer, et afløbsdræn, en anderledes tagrende – en bygningskomponent, der er en innovativ løsning på et kendt problem og skaber værdi i byggeprocessen såvel som i dagligdagen. Vi søger idéer til, hvem der skal modtage Bygningskomponentprisen.
19.11.2020
Fem tværgående forsknings- og praksisprojekter skal levere nye erkendelser og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer - fra flygtninges sociale udsathed og ekskluderende dark design i byrummet til høretab. Projekterne får bevillinger på i alt 29,5 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55
Dinah Fellah
Kommunikationskoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 41 81 99