VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre vilkår og fremtidsmuligheder for unge i Europa, særligt Central- og Østeuropa. 

Vi støtter unges overgang til arbejdslivet med fokus på erhvervsuddannelse og relaterede aktiviteter. Intentionen er at medvirke til et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, da der er et stort behov for unge med sådanne uddannelser, som matcher arbejdslivets behov.

Vi støtter særligt projekter udviklet af civil­samfunds­organisationer, engagerede ildsjæle, skoler og offentlige aktører, og modtager ansøgninger omhandlende aktiviteter i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. 

Fokusområder

Vi prioriterer langsigtede sociale investeringer i mønsterværdige og eksemplariske uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede projekter for unge. Der sigtes mod projekter, som indeholder et potentiale for systemisk forandring bl.a. indenfor:

  • Mobilitetsprogrammer blandt elever, lærere, ledere og andre med væsentlig indflydelse på uddannelsernes udvikling og indhold. Mobilitet kan styrkes gennem samarbejdsaftaler og stipendier, udveksling og hjemtagning af nye metoder og nyt indhold.
  • Excellenceprogrammer som i bredere kredse anses for at være unikke for udvikling af mere hensigtsmæssige erhvervsuddannelser, herunder ’work-based learning’, ’recognition of prior learning’, ’soft skills’ and high-level vocational training’.
  • i-VET udvikling, som en socialt orienteret indsats ift. særlige målgrupper og særlige geografiske områder, hvor en sådan indsats er hensigtsmæssig.

Vi støtter innovative projekter såvel som initiativer, der i andre sammenhænge har vist værdi ift. udvikling af langsigtet social bæredygtig udvikling.

Vi støtter renovering og erhvervelse af ejendom, hvis sådanne initiativer er nødvendige for projekterne, og hvis det styrker forankring og bedre fremtidsmulighederne for indsatsen.

Læs mere om vores strategi

Vil du søge?

Læs mere om frister og krav til ansøgning på vores engelske website.

 
Hvad har vi støttet?

I perioden 2007-2016 har VILLUM FONDEN støttet en lang række projekter udenfor Danmark; i Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet og i Grønland. 

Få mere at vide om projekterne i publikationerne, videohilsnerne og det interaktive kort herunder.

Videohilsner

Se rækken af videohilsner fra vores projekter i udlandet (på engelsk)

Geografisk oversigtskort

Find mere information om de enkelte projekter, vi har støttet, på kortet.

 
Publikationer

Transition to work - vocational education and training 

Social Projects Abroad: Yearbook 2019

Working with the Roma population

Konference, Varna, Bulgarien, 30. april 2019

Building Social Development
2008 - 2018

Granted projects for children and youth in Central and Eastern Europe 2018

 

Children and youth in Greenland and Central and Eastern Europe 2017

 

Få et blik ind i projekterne i Europa

Læs mere om projekterne og menneskene bag i denne publikation (på engelsk).

Projekter i Bulgarien

I denne elektroniske publikation kan du læse mere om de projekter i Bulgarien, som VILLUM FONDEN har støttet (på engelsk).

Sociale indsatser i Grønland 2001-2017

Arbejdsgrupper

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen.

Arbejdsgruppe for Sociale indsatser i udlandet
  • Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
  • Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, Undervisningsministeriet, eksternt medlem
  • Jørgen Tang-Jensen, Tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 
Kontakt os

 

Jens-Jørgen Pedersen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 20 28 95 53
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62