Vi ønsker at støtte yngre ambitiøse forskere, som har potentiale til at yde markante bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning på danske universiteter.

VILLUM FONDEN støtter internationalisering, og med dette Villum Young Investigator Programme opfordrer vi danske universiteter til at støtte og rekruttere såvel danske som internationale forskertalenter.

Det forventes, at der bliver afsat i alt 130 mio. kr. til programmet i 2020.

Hvem kan søge?
Den ideelle ansøger er en særligt talentfuld yngre forsker inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ansøgere skal have to til otte års forskningserfaring efter færdiggørelse af deres ph.d. 

I 2020 kan ansøgere søge programmet tre gange. Fra og med 2021 kan der kun genansøges én gang.

Hvornår?
Vi annoncerer programmet én gang årligt i åben konkurrence. Der er ansøgningsfrist i juni og endelig beslutning i december. 

Bevillingsbeløb
Forskere ansat ved et dansk forskningsinstitut kan søge op til 6 mio. kroner inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger.

Forskere ansat ved et udenlandsk forskningsinstitut, i mindst to af de seneste fire år ved ansøgningstidspunktet kan søge op til 8 mio. kroner inkl. 15 % til indirekte projektomkostninger.

Tidsramme
En bevilling løber i fem år.

Proces og vigtige datoer i 2020

  • 14. april: Vi åbner for ansøgninger
  • 16. juni, kl. 12:00: Ansøgningsfrist
  • Juli - september: Ansøgere bliver bedømt af den videnskabelige komité
  • Primo november: Udvalgte ansøgere inviteres til interviews. Øvrige ansøgere orienteres om afslag
  • 11 - 13. november: Den videnskabelige komité afholder interviews 
  • 23. december: Afslag eller tilsagn om bevilling

Ansøgere, der modtager afslag, kan mandage og fredage ringe til programchef Michel M.H. Kristensen på +45 2941 7889 for en kort samtale om begrundelse for afslag.

Kom med i et fællesskab
Som Villum Young Investigator indgår du i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til et eller to seminarer med emner som f.eks. rekruttering og forskningsledelse etc.

Seneste opslag 2020: Villum Young Investigators

Ansøgningsfristen var den 16. juni 2020 kl. 12.00.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89