VILLUM FONDEN vil løfte excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau frem i deres internationale karriere.

Kun omkring en ud af syv professorer indenfor natur og teknisk videnskab er kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Det betyder, at vi går glip af kvindelige forskertalenter. Derudover gavner en mangfoldig arbejdsplads både forskningen og forskningsmiljøet.

Villum International Postdoc Programme støtter ambitiøse og fremragende kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.en, hvor det store frafald af kvinder i de akademiske karrierestillinger på universiteterne starter.

Ansøgere skal planlægge et forskerophold i udlandet, da det er afgørende, at de kommer godt fra start med internationalt udsyn og netværk tidligt. Det gavner både karrieren og forskningen. Værtsinstitutionen skal aktivt støtte ansøger i forhold til at sikre hjemkomst til Danmark.

Programmet er øremærket kvindelige forskere i 5 år i perioden 2019-2023.

Hvem kan søge?
Du kan søge, hvis du er kvindelig forsker indenfor natur og teknisk videnskab og (næsten) lige har færdiggjort din ph.d. i Danmark. Dansk statsborgerskab er ikke et krav. Vær opmærksom på, at programmet kun kan søges ved invitation og anbefaling fra dit fakultet og institut.

Hvornår?
Programmet bliver annonceret årligt i perioden fra 2019-2023. Næste ansøgningsfrist vil være i maj 2021. 

Hvor meget?
Du kan søge en bevilling på 1-2,5 mio. kr., som primært dækker løn. Bevillingsbeløb inkluderer 15 % til dækning af indirekte projektomkostninger. Udover bevillingen tilbyder vi finansiering af øgede leveomkostninger ved udlandsophold efter behov. Fx støtte til medfølgende partner og børn. Vi har afsat 15-20 mio. kr. til programmet i 2020. 

Hvor længe?
En bevilling løber op til 4 år fx med 1-2 års ophold i udlandet undervejs og efterfølgende 1 års ophold på værtsinstitutionen i Danmark.

Hvornår hører du fra os?
Fra ansøgning til bevilling går der ca. tre måneder.

Ansøgningsproces
Du kan kun søge ved indstilling fra et dansk universitet.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence. Fondens komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning indstiller til bestyrelsen, hvem der skal modtage en Villum International Postdoc-bevilling.

Seneste opslag: Villum International Postdoc Call 2020

Bemærk: Ansøgningsfristen var den 20. maj kl. 14.00. 

VILLUM FONDEN øremærker forskningsmidler til kvinder

Karriereboost: Otte forskere får international postdoc-bevilling

Kontakt: